Tên sản phẩm: Dây chuyền sản xuất găng tay y tế tổng thể
Quy cách:
Theo khảo sát và tư vấn thiết kế lắp đặt
Mã sản phẩm:
DCSX-TT

Mô Tả: Quy trình công nghệ sản xuất găng tay cao su nitrile là một hệ thống sản xuất hổn hợp bao gồm tự động và một phần bán tự động bao gồm các quá trình sản xuất từ sử lý, phủ nguyên vật liệu đến tạo hình sản phẩm găng tay, sử lý hóa chất sau cùng và kết thúc đến quá trình sau cuối cho ra sản phẩm hoàn thiện. Trong đó quá trình sử lý đầu vào thực hiện công đoạn làm sạch giúp không để sót lại các tạp chất củng như bụi bẩn để đảm bảo không tạo ra sản phẩm từ khâu đầu vào kế đến là quá trình phủ nguyên vật liệu và tạo hình sản phẩm giúp sử lý nguyên vật liệu có yêu cầu về chất lượng cần thiết để tạo nên sản phẩm và định hình sản phẩm theo hình dạng và kích thước mong muốn kết thúc quá trình sản phẩm bán thành phẩm được trải qua quá trình cuối sử lý hóa chất để hoàn thiện sản phẩm và đến quá trình cuối cùng là tuốt găng tay ra khỏi khuôn để có được găng tay thành phẩm và kết thúc quy trình sản xuất găng tay nitrile.