Tên sản phẩm: Kẹp dừng 2 dây 
Mã sản phẩm: KN2DN-KN2DX

Mô tả: Sản phẩm bao gồm kẹp sắt tạo vị trí để treo mắt lên cao và cuộn bánh xe có rãnh bằng nhựa giúp đỡ dây và tạo độ cong cho dây không bị cấn gây tổn hại. Sản phẩm được sử lý bề mặt và sau đó được trải qua quá trình xi trắng xanh (xi mạ điện) hoặc nhúng kẻm nóng giúp gia tăng độ bền sản phẩm.

Sản phẩm liên quan