Tên sản phẩm: Kẹp ép 279
Mã sản phẩm: WR-279

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 12.0 rãnh B 12.0 với tiết diện cáp (mm2) 70–70.

Sản phẩm liên quan