Tên sản phẩm: Kẹp ép 399
Mã sản phẩm:
WR-399

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 12.0 rãnh B 16.3 với tiết diện cáp (mm2) 70–120.

Sản phẩm liên quan