Tên sản phẩm: Kẹp ngừng cáp ABC 95
Mã sản phẩm:
KNABC95

Mô tả: Cấu tạo kẹp bao gồm hai thanh thép rời được kết nối lại tại điểm đuôi kẹp bằng chốt gài giúp để cố định kẹp trên điểm cố định và điểm đầu kẹp ngoài hai má nhựa cách điện chịu nhiệt có 04 rảnh dây 50–95.

Sản phẩm liên quan