Tên sản phẩm: Ống nối nhôm 185
Mã sản phẩm:
AC-185

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø20. Độ dài ống 420.

Sản phẩm liên quan