Tên sản phẩm: Ống nối nhôm 95
Mã sản phẩm: 
AC-95

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø14.2. Độ dài ống 300.

Sản phẩm liên quan