Tên sản phẩm: RACK 2
Mã sản phẩm:
RA2N-RA2X

Mô tả: Sản phẩm thanh dài trên lưng thanh được bố trí các chân được hàng cố định vào tạo 03 ô khoảng cách giúp bố trí hai viên sứ đở dây. Sản phẩm được sử lý bề mặt và sau đó được trải qua quá trình xi trắng xanh (xi mạ điện) hoặc nhúng kẻm nóng giúp gia tăng độ bền sản phẩm. Sản phẩm không bao gồm viên sứ.

Sản phẩm liên quan