Tên sản phẩm: Tủ hồ sơ lớn 08 cửa
Quycách:
1900 x 900 x 420
Mã sản phẩm:
THC–190–8C

Mô tả:Tủ hồ sơ 08 cửa nguyên khối gồm 02 cột. Mỗi cột 04 cửa. Mỗi cửa trang bị 01 tay nắm âm nhựa màu đen gắn liền với 01 ổ khóa riêng có 02 chìa.Trên mặt mỗi cửa có 01 gờ gắn thẻ riêng để phân biệt các ô tủ dễ dàng hơn và có ô thoáng gió. Ngoài ra mỗi cửa còn có 01 cặp khoen móc ổ khóa rời sử dụng khi có nhu cầu. Chân tủ tăng đưa bằng nhựa cao 50mm chống ẩm thấp và giảm ma sát mặt nền.

Sản phẩm liên quan