Tên sản phẩm: Lõi thép 50
Mã sản phẩm:
AT-50

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø3.6. Được sử lý bề mặt bằng phương pháp xi mạ điện (xi trắng xanh). Độ dài ống 100.

Sản phẩm liên quan