Tên sản phẩm: Lõi thép 95
Mã sản phẩm: AT-95

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø5.0. Được sử lý bề mặt bằng phương pháp xi mạ điện (xi trắng xanh). Độ dài ống 125.

Sản phẩm liên quan