Tên sản phẩm: Cổ dê kẹp ống PVC Ø42
Mã sản phẩm:
CD42N-CD42X

Mô tả: Sản phẩm được gia công định hình hai vòng giúp giữ đỡ ống và trụ. Sản phẩm có thông số bao gồm hai vòng Ø42 giữ ống Ø300 bắt trụ. Sản phẩm được từ chất liệu tole, qua giai đoạn sử lý bề mặt và sau đó được trãi qua quá trình xứ lý xi trắng xanh (xi mạ điện) hoặc nhúng kẽm nóng giúp gia tăng thời gian sử dụng của sản phẩm.

Sản phẩm liên quan