Tên sản phẩm: Cổ dê tâm 400 (bắt thùng)
Mã sản phẩm:
CDT400N

Mô tả: Sản phẩm được gia công định hình vòng giúp giữ tủ cố định vào trụ và một thanh la dày sử dụng bắt vào lưng tủ. Sản phẩm có thông số bao gồm vòng Ø300 giữ trụvà thanh la được bố trí đều 400mm hai lỗ bắt óc .Sản phẩm được từ chất liệu tole, qua giai đoạn sử lý bề mặt và sau đó được trãi qua quá trình xứ lý nhúng kẽm nóng giúp gia tăng thời gian sử dụng của sản phẩm.

Sản phẩm liên quan