Tên sản phẩm: Cổ dê tâm 300 (Bắt thùng)
Mã sản phẩm:
CDT300N

Mô tả: Sản phẩm được gia công định hình vòng giúp giữ tủ cố định vào trụ và một thanh la dày sử dụng bắt vào lưng tủ. Sản phẩm có thông số bao gồm vòng Ø300 giữ trụ và thanh la được bố trí đều 300mm hai lỗ bắt óc. Sản phẩm được từ chất liệu tole, qua giai đoạn sử lý bề mặt và sau đó được trãi qua quá trình xứ lý nhúng kẽm nóng giúp gia tăng thời gian sử dụng của sản phẩm.

Sản phẩm liên quan