Tên sản phẩm: Kẹp ngừng 4U(50–120)
Mã sản phẩm:
KN4U120

Mô tả: Sản phẩm được chấn tạo hình nguyên khối, lòng kẹp được tạo khoản trống phù hợp để giử cố định dây 50-120 vị trí lưng kẹp được chấn tạo hính các rãnh cao thấp phù hợp và 4 U thép dày giúp tạo độ bám giữ dây cáp hạn chế việc trược dây trong quá trình đưa cáp lên vị trí. Đuôi kẹp sử dụng chốt khóa dày giúp giữ kẹp lên vị trí bố trí trên cột. Sản phẩm được sủ lý bề mặt thân kẹp và trải qua quá trình nhúng kẽm nóng bên cạnh đó U thép được sử lý bề mặt và xi mạ điện giúp tạo sự hài hòa cho sản phẩm.

Sản phẩm liên quan