Tên sản phẩm: Ống nối nhôm 120
Mã sản phẩm: AC-120

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø16. Độ dài ống 320.

Sản phẩm liên quan