Tên sản phẩm: Ống nối nhôm 50
Mã sản phẩm:
AC-50

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø10. Độ dài ống 280.

Sản phẩm liên quan