Tên sản phẩm: Ống nối nhôm 70
Mã sản phẩm: AC-70

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø12. Độ dài ống 300.

Sản phẩm liên quan