Tên sản phẩm: Ống nối nhôm 240
Mã sản phẩm:
AC-240

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø24. Độ dài ống 440.

Sản phẩm liên quan