Tên sản phẩm: Ống nối nhôm 150
Mã sản phẩm:
AC-150

Mô tả: Sản phẩm được gia công nguyên khối rỗng xuyên hai đầu bên trong với đường kính Ø18.2. Độ dài ống 370.

Sản phẩm liên quan