Tên sản phẩm: Kẹp ép 189
Mã sản phẩm:
WR - 189

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 10.2 rãnh B 10.2 với tiết diện cáp (mm2) 50 – 50.

Sản phẩm liên quan