Tên sản phẩm: Kẹp ép 379
Mã sản phẩm:
WR-379

Mô tả : Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 10.2 rãnh B 16.3 với tiết diện cáp (mm2) 50–120.

Sản phẩm liên quan