Tên sản phẩm: Kẹp ép 419
Mã sản phẩm: WR-419

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 14.3 rãnh B 16.3 với tiết diện cáp (mm2) 95–120.

Sản phẩm liên quan