Tên sản phẩm: Kẹp ép 929
Mã sản phẩm:
WR-929

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A22.6 rãnh B 25.3 với tiết diện cáp (mm2) 240 – 300.

Sản phẩm liên quan