Tên sản phẩm: Kẹp ép 875
Mã sản phẩm: WR-875

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 18.5 rãnh B 22.6 với tiết diện cáp (mm2) 150–240.

Sản phẩm liên quan