Tên sản phẩm: Kẹp ép 835
Mã sản phẩm:
WR-835

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 14.3 rãnh B 22.6 với tiết diện cáp (mm2) 95–240.

Sản phẩm liên quan