Tên sản phẩm: Kẹp ép 815
Mã sản phẩm: WR-815

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 10.2 rãnh B 22.6 với tiết diện cáp (mm2) 50–240.

Sản phẩm liên quan