Tên sản phẩm: Kẹp ép 289
Mã sản phẩm: WR-289

Mô tả: Kẹp nguyên khối bằng nhôm. Hai rãnh A 10.2 rãnh B 12.0 với tiết diện cáp (mm2) 50–70.

Sản phẩm liên quan